หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ยสท. ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) มอบหมายให้นายสุวงศ์วิทย์  สุขเย็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทน ยสท. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2565 “วันปิยมหาราช” ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า ลานพระราชวังดุสิต และพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565

..เพิ่มเติม..