หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ต้อนรับประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ยสท. ต้อนรับประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ยสท. ให้การต้อนรับ นายต่อศักดิ์  โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าการ ยสท. เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับเส้นทางสัญจรภายใน ยสท.  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการสวนป่า “เบญจกิติ” และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นอกจากนี้ ยสท. ยังได้ขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ กรณีหากประสบเหตุอัคคีภัย รวมถึงการฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของ ยสท. ให้มีความรู้ความชำนาญในทักษะการระงับเหตุอัคคีภัย  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..