หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานและบ้านพักรับรอง สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบ66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานและบ้านพักรับรอง สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบ66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..