หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาตั้งแต่ 5,000.-บาท ขึ้นไป เดือน กันยายน 2565 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาตั้งแต่ 5,000.-บาท ขึ้นไป เดือน กันยายน 2565 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..