หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ ซื้อถุงพลาสติก (มุ้ง) ขนาด ๓๒x๕๐x๘๐ นิ้ว จำนวน ๕,๐๐๐ ใบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ซื้อถุงพลาสติก (มุ้ง) ขนาด ๓๒x๕๐x๘๐ นิ้ว จำนวน ๕,๐๐๐ ใบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..