หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบฯ2565-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบฯ2565-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..