หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เหลว จำนวน 396,825 กิโลกรัม ปีงบฯ2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เหลว จำนวน 396,825 กิโลกรัม ปีงบฯ2566 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..