หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบันทึกข้อมูลการขาย POS และระบบVAT ปีงบฯ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบันทึกข้อมูลการขาย POS และระบบVAT ปีงบฯ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..