หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2,3) ซื้อ Triacetin จำนวน 96,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2,3) ซื้อ Triacetin จำนวน 96,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..