หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Triacetin จำนวน 96,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Triacetin จำนวน 96,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..