หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) จำนวน 477,938 ล้านบีทียู ระยะเวลา 7 ปี (ปีงบประมาณ 2566 -...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) จำนวน 477,938 ล้านบีทียู ระยะเวลา 7 ปี (ปีงบประมาณ 2566 – 2572 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา

..เพิ่มเติม..