หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบสายพานชั่งน้ำหนัก Weighting Conveyor จำนวน 21 ชุด ที่กองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิตด้านใบยา อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบสายพานชั่งน้ำหนัก Weighting Conveyor จำนวน 21 ชุด ที่กองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิตด้านใบยา อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..