หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่างๆ ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จำนวน 3 รายการ และฝ่ายผลิตด้านใบยา จำนวน 2 รายการ ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่างๆ ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จำนวน 3 รายการ และฝ่ายผลิตด้านใบยา จำนวน 2 รายการ ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..