หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ”

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายรักษ์ศักดิ์  อินทร์ปราบ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง พญ.มนชนก  สุวิชาญวรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งข้าราชบริพารในพระองค์ จิตอาสาภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกัน “สืบสาน รักษา และต่อยอด” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมี ท่านผู้หญิงวิจิตร์ สุวรรณบุบผา รองอธิบดีกรมกิจการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ อาทิ การสาธิตการฝึกอาชีพ ศูนย์บริการระบบไฟฟ้า บริการตรวจสุขภาพ บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ ๘๔ พรรษา และโรงพยาบาลอื่นๆ ในสังกัด จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ” ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2565 นี้

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..