หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน 599 เครื่อง งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 439 เครื่อง และงานตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน...

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน 599 เครื่อง งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 439 เครื่อง และงานตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน 160 เครื่อง จำนวน 2 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..