หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุน Data Center ยสท. และ ยสท.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/44/65)

ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุน Data Center ยสท. และ ยสท.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/44/65)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..