หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะกรรมการ ยสท. ชุดใหม่

ต้อนรับคณะกรรมการ ยสท. ชุดใหม่

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นายธีรัชย์  อัตนวานิช ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย และผ่านระบบ Google Meet  ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยในการนี้ คณะกรรมการชุดใหม่ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ เธียรวิวัฒน์นุกูล, นายปิ่นสาย สุรัสวดี, พลโท วรพจน์ ธนะธนิต, พลตำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ และ นางสาวสุภัค ไชยวรรณ เข้าสักการะรูปปั้น พลตรี หลวงชำนาญ  ยุทธศิลป์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..