หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรการป้องกันรายงานการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของ การยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรการป้องกันรายงานการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของ การยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านรายละเอียดหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่>>>>>>>การประเมินความเสี่ยง ของ ยสท

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..