หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ยสท. ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ยสท. ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศต่อสาธารณชน เพื่อแสดงเจตนาอย่างเข้มแข็ง โดยให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ขอประกาศตนจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..