หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นกียรติในพิธีส่งมอบ-รับมอบ สวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3 บางส่วน

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นกียรติในพิธีส่งมอบ-รับมอบ สวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3 บางส่วน

นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ พร้อมด้วยรองผู้ว่าการ และคณะผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกการส่งมอบ-รับมอบ สวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3 บางส่วน ระหว่างกองทัพบกกับกรมธนารักษ์ และกรมธนารักษ์กับกรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ สวนป่าเบญจกิติ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
สำหรับการก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติระยะที่ 2-3 เนื้อที่ประมาณ 259 ไร่ มีกรอบระยะเวลาการจัดสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 2565 โดยจะจัดงานเปิดโครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 และเปิดให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์อย่างเป็นทางการต่อไป

..เพิ่มเติม..