หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียน การยาสูบแห่งประเทศไทย ปรับปรุงเมื่อ 8 ตุลาคม 2564

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียน การยาสูบแห่งประเทศไทย ปรับปรุงเมื่อ 8 ตุลาคม 2564

สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่นี่
>>>>> ปรับปรุง-คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการจัด

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..