หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)สาระน่ารู้จากศูนย์ ศปท.ยสท. เรื่อง สินบนหรือสินน้ำใจ

สาระน่ารู้จากศูนย์ ศปท.ยสท. เรื่อง สินบนหรือสินน้ำใจ

ศูนย์ ศปท. ยสท. ขอประชาสัมพันธ์การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระทำทุจริต ในรูปแบบ Case Study เรื่อง สินบนหรือสินน้ำใจ

ที่มา : สำนักกฎหมาย

..เพิ่มเติม..