หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ Quality Test Module (QTM) และเครื่องวัด Pressure Drop and Ventilation ยี่ห้อ CERULEAN...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ Quality Test Module (QTM) และเครื่องวัด Pressure Drop and Ventilation ยี่ห้อ CERULEAN รุ่น QUANTUM NEO ที่กองควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ฝ่ายวางแผนการผลิต การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..