หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ต้อนรับอธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมพิธีส่งมอบ-รับมอบสวนป่าเบญจกิติ

ยสท. ต้อนรับอธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมพิธีส่งมอบ-รับมอบสวนป่าเบญจกิติ

นายสมนึก  กษิรักษา รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต และนายรักษ์ศักดิ์  อินทร์ปราบ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ให้การต้อนรับ นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมพิธีส่งมอบ-รับมอบ สวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3 บางส่วน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2564  ระหว่างกองทัพบกกับกรมธนารักษ์ และกรมธนารักษ์กับกรุงเทพมหานคร ณ พื้นที่สวนป่าเบญจกิติ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..