หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาสอบเทียบสายพานชั่งน้ำหนัก WEIGHING CONVEYOR จำนวน 21 ชุด ของกองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิต ด้านใบยา อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาสอบเทียบสายพานชั่งน้ำหนัก WEIGHING CONVEYOR จำนวน 21 ชุด ของกองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิต ด้านใบยา อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..