หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..