หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานจัดซื้อใบพัด (Impeller) ของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) หมายเลข 2

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานจัดซื้อใบพัด (Impeller) ของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) หมายเลข 2

..เพิ่มเติม..