หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่ง Reconstituted Tobacco จำนวน ๑,๗๒๘ หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่ง Reconstituted Tobacco จำนวน ๑,๗๒๘ หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..