หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง - ก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตทสำหรับบุหรี่ ๗.๑ ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรู ขนาด ๑๐๘x๒๑.๙๕ มม. ที่มีค่าความดันแตกต่าง ๒๐๐+-๒๐ มม.มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ...

ประกาศราคากลาง – ก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตทสำหรับบุหรี่ ๗.๑ ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรู ขนาด ๑๐๘x๒๑.๙๕ มม. ที่มีค่าความดันแตกต่าง ๒๐๐+-๒๐ มม.มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap ๖,๐๐๐ CU จำนวน ๒๐,๒๖๘,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..