หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Self Adhesive Tear Strip ขนาด 1.6 มม.x16,000 ม. จำนวน 3,840 ม้วน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Self Adhesive Tear Strip ขนาด 1.6 มม.x16,000 ม. จำนวน 3,840 ม้วน

..เพิ่มเติม..