หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องส่งก้นกรอง Aphis 2S และเครื่องป้อนรางก้นกรอง Tudor P (No.7,No.9) จำนวน 2 ชุด...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องส่งก้นกรอง Aphis 2S และเครื่องป้อนรางก้นกรอง Tudor P (No.7,No.9) จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ของกองผลิตก้นกรอง ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..