หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหมึกพิมพ์ Photogravure T CORK BROWN MIX INK จำนวน 19,200 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหมึกพิมพ์ Photogravure T CORK BROWN MIX INK จำนวน 19,200 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

..เพิ่มเติม..