หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ Architect รุ่น i๑๐๐๐SR S/N i๑SR๐๓๘๗๒ กองพยาธิวิทยา อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ Architect รุ่น i๑๐๐๐SR S/N i๑SR๐๓๘๗๒ กองพยาธิวิทยา อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

..เพิ่มเติม..