หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องลดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 4 ชุด ของฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องลดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 4 ชุด ของฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..