หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์รักษาการแทนผู้ว่าการ นำคณะผู้บริหารแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565 ในมิติใหม่รูปแบบ New Normal

รักษาการแทนผู้ว่าการ นำคณะผู้บริหารแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565 ในมิติใหม่รูปแบบ New Normal

นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง แถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบ New Normal  โดยมีคณะผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบวิดีโอออนไลน์ (Google Meet)  พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบ Intranet ไปยังผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้ากองลงมา พนักงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยการแถลงนโยบายดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..