หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ Quality Test Module (QTM) และเครื่องวัด Pressure drop and ventilation ยี่ห้อ CERUKEAN...

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ Quality Test Module (QTM) และเครื่องวัด Pressure drop and ventilation ยี่ห้อ CERUKEAN รุ่น QUANTUM NEO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..