หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่ระบบฉีดกาวชนิดหลอมละลายด้วยความร้อน (Hot Melt) ยี่ห้อ NORDSONสำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่ระบบฉีดกาวชนิดหลอมละลายด้วยความร้อน (Hot Melt) ยี่ห้อ NORDSONสำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 รายการ

..เพิ่มเติม..