หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศจ้างเหมางานติดตั้งหลังคาเหล็ก ขนาดประมาณ 882 ตารางเมตร ของ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ยสท.อยุธยา

ประกาศจ้างเหมางานติดตั้งหลังคาเหล็ก ขนาดประมาณ 882 ตารางเมตร ของ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ยสท.อยุธยา

ประกาศจ้างเหมางานติดตั้งหลังคาเหล็ก ขนาดประมาณ 882 ตารางเมตร ของ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ยสท.อยุธยาhttps://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2021/10/bbbb-3.pdf

..เพิ่มเติม..