หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาตั้งแต่ 5,000.-บาท ขึ้นไป ประจำเดือน กันยายน 2564 ของโรงอบใบยาเด่นชัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาตั้งแต่ 5,000.-บาท ขึ้นไป ประจำเดือน กันยายน 2564 ของโรงอบใบยาเด่นชัย

..เพิ่มเติม..