หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซานตา เฟ่ ฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงครบวงจร หวังสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซานตา เฟ่ ฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงครบวงจร หวังสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย

           นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงอย่างครบวงจร เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน” กับ นายธนกฤต สมสงวน ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซานตา เฟ่ ฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเร่งผลักดันกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน ตลอดจนผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..