หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Tobacco Casing ๕๐๓ จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Tobacco Casing ๕๐๓ จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..