หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ยสท. ฝ่ายขาย จังหวัดลำปาง)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ยสท. ฝ่ายขาย จังหวัดลำปาง)

..เพิ่มเติม..