หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดไซโล จำนวน 56 ยูนิต ของ ฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดไซโล จำนวน 56 ยูนิต ของ ฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2565

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..