หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ Quality Test Model (QTM) และเครื่องวัดฯ

ยกเลิกแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ Quality Test Model (QTM) และเครื่องวัดฯ

..เพิ่มเติม..