หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (สีน้ำมันกุ้ง#909 กล.เหลือง ฯลฯ) ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (สีน้ำมันกุ้ง#909 กล.เหลือง ฯลฯ) ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (สีน้ำมันกุ้ง#909 กล.เหลือง ฯลฯ)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..