หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 53.6 มม. x 6,000 ม. จำนวน 5,760 ม้วน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 53.6 มม. x 6,000 ม. จำนวน 5,760 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..