หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุนห้อง Data Center ยสท.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 64087282599)

ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุนห้อง Data Center ยสท.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 64087282599)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..