หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นของรถนั่ง (7 คน) ISUZU หมายเลขทะเบียน กง-3286 สท. รหัสสินทรัพย์ 100023053 (ขอคืนภาษีไม่ได้) ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นของรถนั่ง (7 คน) ISUZU หมายเลขทะเบียน กง-3286 สท. รหัสสินทรัพย์ 100023053 (ขอคืนภาษีไม่ได้) ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นของรถนั่ง (7 คน) ISUZU หมายเลขทะเบียน กง-3286 สท. รหัสสินทรัพย์ 100023053 (ขอคืนภาษีไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..