หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าซ่อมแซมตรวจเช็คตามระยะทาง, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และล้างแอร์ ของรถนั่ง (7 คน) ISUZU หมายเลขทะเบียน กง-3286 สท. รหัสสินทรัพย์ 100023053...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าซ่อมแซมตรวจเช็คตามระยะทาง, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และล้างแอร์ ของรถนั่ง (7 คน) ISUZU หมายเลขทะเบียน กง-3286 สท. รหัสสินทรัพย์ 100023053 (ขอคืนภาษีไม่ได้) ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างค่าซ่อมแซมตรวจเช็คตามระยะทาง, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และล้างแอร์ ของรถนั่ง (7 คน) ISUZU หมายเลขทะเบียน กง-3286 สท. รหัสสินทรัพย์ 100023053 (ขอคืนภาษีไม่ได้)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..