หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ของสำนักงานยาสูบเชียงใหม่

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ของสำนักงานยาสูบเชียงใหม่

..เพิ่มเติม..